Under a Fridge Magnet, a Photo of Grandmother as a Schoolgirl

by

Under a Fridge Magnet, a Photo of Grandmother as a Schoolgirl

and at the back of the freezer
are chops, a rack, and legs of lamb
body and bone, frozen limbs—
a spark in ice.      

Newton’s first law states
that a body will remain in motion
at the same velocity, unless acted upon
by an external force.

Absent: the hooflets
that skip-jigged over a hill
through the red-yellow light
of sunset.

 

Faoi Mhaighnéidín Cuisneora, Grianghraf de Mhamó mar Chailín Scoile

agus ag cúl an réiteora
tá gríscíní, raca agus rí uaineola
corp agus cnámha, cosa reoite —
bladhm faoi oighear.

Deir céad dlí Newton 
go bhfanfaidh gach corp ag gluaiseacht
faoi threoluas mura ngníomhaíonn
fórsa seachtrach air. 

Caillte: na crúibíní 
a rinne poc-rince ar chliathán cnoic
trí sholas dearg-bhuí 
is an ghrian ag dul faoi.